Home Help
2(28)/2004
. . ̲

²˲ ²

, . , . , VI. , , , , , , . , , , , . .

, , , . , - . , , . , , , , , .

, , , (. 17, 21). , . , , , , . ˳ 븢: civis . , 1. , .

, , , . Ѹ . , , , , , , , 㳳 . , , , 2.

Gaudium et spes , , ; ; 쒳, ; , , , , 3. 븢 , : , .

, , , . , , , , 4. , , , , (...). , , , , (...). , , , 5.

, , Redemptor hominis i Dives in misericordia6. VI, , , , 7. , 8, , , 9.

, , ˳ , , , , . , , , 10. , , .

, , , , , , . , . ⳻11.

⳻ . , . , , . , , , , , . , 12. 13.

, , 14, . , , , , . , , , . 15. , 16. , , , 17.

, , , , . . , , Ⳣ , , . , , , , . , 쳻18.

, , , , , , . ˳ , , ⳓ, , , , , 19.

Evangelium vitae, 20, , , , (...) , . (...) ѳ (...) 21. , , , , . , , , , .

, . , , 22, , , , , , 23.

, , , , , ⳻24, , . , , , , , . , ⳻.

, . , , . , . , 25. , , , , 26.

, , , . Veritatis splendor , 27. , , , 28. , ( 8, 32) , 29.

, , , , 30. , , - 31. , - , 32.

, , , , , . , , , , 33.

, , , . , , , , , , 34. , 35.

, , , 36. , , 37 .

. , , , . , , 38. .

, , , , , , , , .

⳻, , , , , , .

, , . , . , , . , , , , , , , , , .

, , , , , 39. , , , Apostolicam actuositatem, , , 40. .

, , , , , . Dives in misericordia . , , , , , , , , , . (...) , , . , , , 41.

, , , , , 42. , , 43.

, . , , , , , 44. , , , , , .

45. , , , , . (...) , , , - , 46.

, , , , , , , , , , , 47.

볳, , , , . . , , , , , misterium iniquitatis. , ⳻48.

, , , , , , , , , ࢻ49.

, . 2000 , . , , 50. , (...) , , , , , , . , , , , , 쒳, , 51.

, 52 , , , , , , . , . , , . (...) ͳ , , , , . , - , , 53. , 54.

, . , , , , , , . , , , , , , , , , , : , , , 55. , , , .

, , , . , , , . , , , .

, . , , , , , . , , , 56.

˳ , - - . (...) , , . (...) , ࢓, ࢓, , , , 57. , , , , .

, , , , , . , , , , , .

, , , , , , 58. , , , . , .

, , , , . ˳ , , , 59. , . , , Dies Domini60.

, . , 쳢, , , . , , , .

, Redemptor hominis. ֳ ? ֳ , ? ֳ , , , ? ֳ , , , , , , , , ?61.

- , , 62. , , , , . , ?63.

. , (...), Ⳣ , , , , 64. , , , .

. , , , , . , , 65 , 66.

, , , . , , , , , , , , 67. , , . . (...) , 68. , , , 69.

, , , , , , , , , , . , , , 70 , .


 1. LR 13.
 2. J. Krasiński. Przez wiarę i nadzieję ku cywilizacji miłości. Sandomierz, 1987, s. 532.
 3. KDK 53.
 4. Por. EN 20; Jan Paweł II. Orędzie na XXXIV Światowy Dzień Pokoju. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (8.12.2000). 7: 2001 nr 1, s. 3.
 5. Jan Paweł II. Kat. Zaangażowanie na rzecz budowania cywilizacji miłości (15.12.1999). W: 6K, s. 165.
 6. Por. J. Krasiński. Przez wiarę i nadzieję, s. 413.
 7. DiM 14.
 8. Por. Jan Paweł II. Przem. Trzeba budowa263 cywilizację miłości (15.12.2000). OR 21: 2000 nr 3, s. 45.
 9. Por. K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 286.
 10. LR 13.
 11. K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 285.
 12. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześciajan w świecie, s. 212.
 13. Por. Jan Paweł II. Kat. Teologalna cnota miłości: Miłoś ć do Boga (13.10.1999). W: 6K, s. 138-141.
 14. Por. A. Frossard. Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II. Kraków, 1982, s. 231.
 15. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 236.
 16. Por. Jan Paweł II. Kat. Ojciec: Miłość wymagająca (7.4.1999). W: 6K, s. 52-55. Por. Także: M. Grunt. Miłość w ćwietle Vita consecrata. W: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze. Red. A. J. Nowak. Lublin, 1999, s. 311-324.
 17. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 209.
 18. DiM 14.
 19. LR 13.
 20. Por. J. Nagórny. Ewangelia życia wobec kultury śmierci. W: Życie dar nie naruszalny. Wokół encykliki Evangelium vitae. Red. A. Młotek, T. Reroń. Wrocław, 1995, s. 167-184; I. Mroczkowski. Zmagania między kulturą życia i kulturą śmierci. RT 46: 1999 z. 3, s. 25-38.
 21. EV 21.
 22. Por. Z. Sarelo. Postmodernistyczny styl myślenia i życia. Homo Dei 67: 1997 nr 3(244), s. 36-39.
 23. Por. EV 21-24; VS 88.
 24. Por. K. Jeżyna. O nową kulturę miłości i życia. W: Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin, 2003, s. 211-225.
 25. Por. J. Orzeszyna. Moralny aspekt wolności. Analecta Cracoviensia 33: 2001 nr 1(941), s. 179-182.
 26. KKK 1731.
 27. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 273-276.
 28. VS 64.
 29. Por. RH 12. Por. Także: B. Testa. Wyzwalająca moc prawdy. Communio 20: 2000 nr 1(115), s. 108-124.
 30. Por. P. Góralczyk. Sumienie a prawda i wolność. Communio 20: 2000 nr 1(115), s. 95-107.
 31. J. Nagórny. Europejski wymiar duchowości chrześcijańskiej. W: Europa jutra. Red. P. Koslowski. Lublin, 1994, s. 229-230.
 32. Por. J. Nagórny. Wolność wyboru. W: Młodzież wobec polityki prorodzinnej. Warszawa, 2001, s. 102.
 33. , s. 106.
 34. Por. Jan Paweł II. Przem. W służbie cywilizacji miłości (23.8.2000). W: Wielki Jubileusz, s. 387. Por. także: M. Pokrywka. Młodzi nadzieją Kościoła i świata. W: Nadzieja chrześcijańska a nadzieje ludzkie, s. 187-203.
 35. Por. Jan Paweł II. Orędzie na XXXIV światowy Dzień Pokoju. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (8.12.2000) 7: 2001, nr 1, s. 4.
 36. Por. RH 14.
 37. Por. K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 291.
 38. Por. RH 16; DiM 4, 8-11, 14; LE 20.
 39. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 264.
 40. DA 8.
 41. DiM 14.
 42. Por. J. Krasiński. Przez wiarę i nadzieję, s. 436-437.
 43. Por. C. Ryszka. Bogaty w miłosierdzie. Akcenty Miłosierdzia Bożego w VI pielgrzymce Ojca świętego Jana Pawła II do Polski w 1997 roku. Homo Dei 69: 1999 nr 2(251), s. 27-38.
 44. DiM 12.
 45. Por. K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 300.
 46. DiM 14.
 47. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 268-269.
 48. Jan Paweł II. Homilia Jana Pawła II wygłoszona na Krakowskich Błoniach. W: Bóg bogaty w miłosierdzie, s. 48.
 49. NMI 50. Por. także: B. Wójcik. Wezwanie do miłosierdzia (NMI 49-50). W: Wypłyń na głębię, s. 244-245.
 50. Por. TMA 51; NMI 49. Por. także: W. łazewski. Opcja na rzecz ubogich, biednych i odepchniętych (TMA 50-51). W: Program duszpasterski na rok 1998/1999, s. 312.
 51. NMI 51.
 52. Por. L. Bielicki. świat oczekuje na cywilizację miłości. W: Program duszpasterski na rok 1998/1999, s. 278-279.
 53. DiM 14.
 54. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 271.
 55. DiM 14.
 56. Por. L. Bielicki. świat oczekuje na cywilizację miłości, s. 273-274.
 57. LR 13. Por. PDV 7.
 58. Por. KDK 24.
 59. CHL 58. Por. także: K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 293-294.
 60. Por. DD 4.
 61. RH 15.
 62. Por. RH 11. Por. także: J. Czarny. Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości. Studium filizoficzne. Wrocław, 1994, s. 96; K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 295.
 63. Por. NMI 51. Por. także: L. Bielicki. świat oczekuje na cywilizację miłości, s. 276-277.
 64. RH 15.
 65. Por. S. Kowalczyk. Dlaczego Kościół przeciwny jest liberalizmowi. W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin, 1997, s. 413-422.
 66. Por. CA 17; 44-46. Por. także: J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie, s. 161-176.
 67. Por. J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie s. 176-184; M. Pokrywka. Prymat osoby ludzkiej w życiu społecznym. RT 47: 2000 z. 3, s. 209-227.
 68. KKK 1930.
 69. Por. Jan Paweł II. Orędzie na XXXIV światowy Dzień Pokoju. Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (8.12.1998). OR 20: 2000 nr 1, s. 5-8.
 70. Por. K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji, s. 310.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY